aarina: (Default)
"Утешение - ещё не забота. Забота перемещает вас из одного места в другое. Забота - овсяные хлопья для души. Разница между утешением и заботой состоит в следующем: если растение заболело, потому что вы держали его в тёмном чулане, и вы будете говорить ему ласковые слова, то это утешение. Если же вы достанете его из чулана, выставите на солнце, дадите ему напиться, а потом станете с ним разговаривать, то это забота" (К. П. Эстес. Бегущая с волками).

Проверила когда-то на собственном кактусе, который морила без воды и ласковых слов в течение года. Кактусу было наплевать на мои утешения, поэтому он стоически игнорировал полное отсутствие внимания с моей стороны. А потом какой-то винтик переключился и я начала замечать не только кактус, но и людей вокруг и от растерянности стала неистово поливать (растение, а не людей). Ласковых слов вслух не произносила, но кактус каким-то образом сканировал внутренние монологи, ошибочно решив, что всё было адресовано именно ему. После этого он интенсивно начал плодоносить по два раза в год! От него заразились близ стоящие кактусы - и теперь на окне настоящий пир мескалито - цветут наперегонки. Вот и сейчас проклёвывается два бутона в одном горшке. В общем, немножко заботы о ближнем иногда приносит приятные плоды.
aarina: (cherry2)
Спорили как-то мудрец-богослов и одноглазый викинг.

Богослов показал один палец, на что одноглазый викинг ответил, показав два.
Богослов показал три пальца, после чего викинг показал кулак.
Тогда богослов съел вишню и выплюнул косточку.
Викинг нашёл в своём кармане агрус и съел его.
После этого богослов признал себя побеждённым.
- Почему? - удивились члены жюри.
- А потому, - ответил богослов, - что этот одноглазый викинг - настоящий колодец мудрости.
- О чём вы спорили? - поинтересовались члены жюри.
Read more... )
aarina: (cherry2)
За два дня дважды столкнулась с горьким мужским опытом познания женской красоты — джентльменом и обывателем. Первый раз вчера, когда сидя перед телевизором восторгалась очередным "Шерлоком" с Джереми Бреттом. А второй — сегодня в метро, читая Зощенко.
В первом случае это даже не разочарование, а просто факт бесстрастного наблюдения, необходимый Шерлоку пример, утверждающий ключевую мысль о торжестве рацио и несостоятельности чувств и эмоций. А во втором — результат стремления съесть бутерброд пожирнее, обыграть судьбу в дурака. История, как водится, повторилась дважды: сначала в виде трагедии, потом — в виде фарса.
Read more... )
aarina: (Default)
хлопчык


НЯДЗЕЛЯ, сёмы, апошні дзень тыдня, лічыўся днём адпачынку, днём "не для дзела". У гэты дзень забаранялася выконваць шматлікія жаночыя справы: шыць, вязаць, прасці, ткаць, сукаць ніткі, купаць дзяцей і мыць бялізну, каб не хварэлі хатнія і свойская жывёла. Адначасова гэты ж дзень лічыўся спрыяльным для распачынання пераважна мужчынскіх спраў: пажадана было рабіць засеўкі, збірацца на сенакос,першы раз выганяць скаціну ў поле, закладваць падваліны новай хаты. Прыярытэт мужчынскага пачатку ў дачыненні да гэтага дня, відаць, невыпадковы, бо хутчэй за ўсё моцна хрысціянізаваная нядзеля як дзень уваскрасення Ісуса Хрыста ў Сярэднявеччы пераняла звычаёва-этыкетныя і рытуальна-абрадавыя функцыі старажытнага чацвярга. Абрадавая практыка сведчыць, што ў шэрагу рытуальных кантэкстаў рэгламентацыя дзеянняў і паводзінаў людзей тыпалагічна блізкая чацвярговым (чацвер як мужчынскі дзень таксама лічыўся спрыяльным для пачатку адказных работ). Народная прыказка звязвае паміж сабой гэтыя два дні: "Вяселлю казала і качарга гуляць ад нядзелі да чацвярга".

Read more... )
aarina: (Default)
СУБОТА, шосты дзень тыдня (назва паходзіць ад старажытнаюдзейскага sabbat — шабас, канец работы. У юдзеяў лічыўся днём адпачынку). Характэрна для Беларусі святкаванне ў субботу дзён памяці продкаў — "Дзядоў".

селянін з касой

Read more... )
aarina: (red)
ПЯТНІЦА, жаночы дзень, якому адпавядае няцотны лік 5.Пятніца лічылася самым спрыяльным днём для пасадкі і праполкі цыбулі. Але ў гэты дзень не раілі вывозіць гной, мог апусцець хлеў, жывёла пераставала весціся. Вясной імкнуліся ў гэты дзень у першы раз выгнаць карову ў поле. Катэгарычна забараняецца стрыгчы пазногці, каб іх не "зганяла" і не прыкідвалася панарыца; нельга заплятаць валасы ў касу, кажуць, будзе доўга балець галава.


Read more... )
aarina: (red)
ЧАЦВЕР, чацвёрты дзень тыдня. Лічылася, што аўторак і чацвер (як цотныя дні) найбольш спрыяльныя для пачатку пабудовы хаты, каб у ёй усяго было ў пару, прычым пажадана, каб час узвядзення новабудоўлі ахапіў Тройцу (параўнай рускае: "Без троицы дом не строится").

усяго ў пару

Read more... )
aarina: (red)
СЕРАДА, трэці (сярэдні) дзень тыдня, «жаночы» дзень, якому адпавядае няцотны лік 3.

трохкутнiк

Серада на чацвёртым тыдні Вялікага посту называецца «перапалавінне» — пост «ломіцца» напапалам, пачынаецца яго другая палавіна. Калі гэты дзен трапляў на «маладзіковую» фазу Месяца, то ён лічыўся спрыяльным для закладкі хаты або печы.
Read more... )
aarina: (red)
АЎТОРАК, другі дзень тыдня, лічыўся адным з найбольш спрыяльных для пачатку важных для гаспадаркі і значных у сямейным плане спраў. Можна было смела выпраўляцца ў далёкую дарогу — абавязкова пашчасціць, паездка будзе выніковай. Як і панядзелак (абодва "мужчынскія" дні), лічыцца спрыяльным для квашання капусты.

аўторак - дзень мужчынскі

Аўторак — дзень мужчынскі

Read more... )
aarina: (red)
Читаю энцыклапедычны слоўнік "Беларуская міфалогія". Захотелось вдруг зафиксировать каждый день этой недели по-беларуски, тем более что это универсальные для наших широт представления о недельном цикле.

Начну с понедельника. Несмотря, а может, благодаря разным табу и бедам, отравляющим понедельник, его характеристика показалась наиболее интересной. Впрочем, оно и понятно: такой концентрацией нечеловеческих усилий воли не каждый день может похвастать. А понедельник славен и тем, что обычно отравляет вторую половину воскресенья роковой неизбежностью раб-оты. Лично моя жизнь началась именно в понедельник. Однако не могу сказать, что в ней не случается воскресений. Иногда даже по нескольку на неделе. Взять хотя бы сегодняшний — выходной — понедельник. Во-первых, во-вторых и в-третьих, очаровательный солнечный день. На моем градуснике, как правило, на солнце изрядно врущем, +38. Все цветет, и даже вирусы мыслей о работе и толкотне в городском транспорте тают от солнечных лучей. Вполне достаточно для маленького счастья, чего желаю и всем вам!

ПАНЯДЗЕЛАК, першы дзень тыдня, лічыцца цяжкім і нешчаслівым. Вядома некалькі версій адмоўнага стаўлення да гэтага дня. Адны інфарматары сцвярджаюць, што панядзелак — дзень цяжкага пахмелля пасля нядзельнага святкавання. Іншыя спасылаюцца на тое, што пасля дня адпачынку не адразу хочацца брацца за справу.

Каб зразумець прычыны негатыўнага стаўлення беларусаў да панядзелка, трэба ўпісаць яго ў больш шырокі кантэкст аднародных з'яваў, дамінавальная і яднальнай рысай якіх будзе сімволіка пачатку любой справы: сяўбы, зажынак, родаў, радзінаў, вяселля, пачатку года, дня і, зразумела, тыдня. Народная парэміялогія сведчыць: "Не пашанцавала з ранку, не пашчасціць і вечарам"; "Нарадзіўся цялятка з плямкай — з плямкай і памрэ"; "Як сустрэнеш Новы год, такім ён і будзе".
Read more... )
aarina: (Гурвинек)
Совсем недавно в соседской макулатуре обнаружила жемчужину — «Проблемы комизма и смеха» В. Проппа. Сначала наступило оцепенение, а затем безудержная радость. Дело в том, что как-то пыталась заказать по инету его же «Исторические корни волшебной сказки», которые читала в раритетном уже первом издании 1946 г. К сожалению, сумма оказалась неподъемной. Но когда посмотрела на стоимость обретенной жемчужины, вспомнила стихотворение В. Хлебникова:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Несмотря на гомерический хохот по поводу 70 копеек, удовольствие во время прочтения получила самое настоящее и неподдельное. Вот несколько выдержек из книжки — о видах смеха.
Read more... )
aarina: (Default)
В наших умозаключениях о любви проглядывают контуры любовных отношений каждого из нас.

Псевдолюбовь оставляет в душе только горький осадок подлога, воспоминание о том, как она испарилась.

Любовь умирает, если она родилась по недоразумению.Read more... )

Profile

aarina: (Default)
aarina

January 2013

S M T W T F S
  1234 5
67 89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios